ජෙලි නිෂ්පාදන අතුරින් රතු පැහැති ජෙලි Pi 2

රාස්ප්බෙරි පයි මිලියන 10 කට වඩා දැනටමත් විකුණා ඇත

මීට වසර හතරහමාරකට පෙර අපට නව දෘඩාංග ව්‍යාපෘතියක් හමු වූ අතර එය දෘඩාංග සෑම කෙනෙකුටම සමීප කරවීමට උත්සාහ කළේය ...

Arduino Pokeball

Arduino Pokéball, පොක්මන් දඩයම් කිරීම සඳහා නියම පොක්බෝල්

නවතම යාවත්කාලීනයන්ගෙන් පසුව පොක්මොන් සඳහා දඩයම් කිරීම තරමක් දුෂ්කර ය, එය අපට දඩයම් කිරීම සඳහා පොක්බෝල් විශාල ප්‍රමාණයක් වැය කිරීමට හේතු වේ ...