Barcelona nổi tiếng hơn Madrid trên Instagram

RRSS luôn để lại những dữ liệu thú vị và một trong những dữ liệu cuối cùng mà chúng tôi có thể có được là thực tế rằng Barcelona nổi tiếng hơn nhiều so với Madrid

7.1.1

Ba tính năng mới của Android 7.1.1

Android 7.1.1 đã bắt đầu đến với các thiết bị Nexus và trong số các tính năng mới, nó mang đến ba tính năng độc quyền của Google Pixel